અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

ગુઆંગઝો ગુઆંગિંગ ડિજિટલ ટેક્નોલોજી ક.. લિ.

ઓરડો 301, બિલ્ડિંગ એ, પોલી ઝ્હંગિય પ્લાઝા, નં. 626 તીઆન્હ ઉત્તર માર્ગ, ગુઆંગઝૂ શહેર

ટેલ : 020-83980471

545587e2

ગુઆંગઝો ગુઆંગિંગ ડિજિટલ ટેક્નોલોજી ક.. લિ.

ઓરડો 301, બિલ્ડિંગ એ, પોલી ઝ્હંગિય પ્લાઝા, નં. 626 તીઆન્હ ઉત્તર માર્ગ, ગુઆંગઝૂ શહેર

ટેલ : 020-83980471

545587e2
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો